برند ها

گروه محصولات کاستلو
آبمیوه گیر کاستلو تک کاره مدل CPJ100
آبمیوه گیر کاستلو تک کاره مدل CPJ100

جهت دریافت مشاوره با ما در ارتباط باشید

آبمیوه گیر کاستلو چند کاره مدل CJB110
آبمیوه گیر کاستلو چند کاره مدل CJB110

جهت دریافت مشاوره با ما در ارتباط باشید

آبمیوه گیر کاستلو چند کاره مدل CJB120
آبمیوه گیر کاستلو چند کاره مدل CJB120

جهت دریافت مشاوره با ما در ارتباط باشید

اسپرسوساز کاستلو چند کاره مدل CEM320
اسپرسوساز کاستلو چند کاره مدل CEM320

جهت دریافت مشاوره با ما در ارتباط باشید

آسیاب مخلوط کن کاستلو چند کاره مدل CSB160
آسیاب مخلوط کن کاستلو چند کاره مدل CSB160

جهت دریافت مشاوره با ما در ارتباط باشید

پلوپز کاستلو چند کاره مدل CL660
پلوپز کاستلو چند کاره مدل CL660

جهت دریافت مشاوره با ما در ارتباط باشید

توستر نان کاستلو مدل CBT680
توستر نان کاستلو مدل CBT680

جهت دریافت مشاوره با ما در ارتباط باشید

چای ساز کاستلو سماوری مدل CSTM200
چای ساز کاستلو سماوری مدل CSTM200

جهت دریافت مشاوره با ما در ارتباط باشید

غذا ساز کاستلو چند کاره مدل CFP400
غذا ساز کاستلو چند کاره مدل CFP400

جهت دریافت مشاوره با ما در ارتباط باشید

0 - 3
خانه
دسته بندی