برند ها

گروه محصولات هیمالیا
یخچال فریزر هیمالیا فریزر پایین آبسردکن دار مدل OMEGA PLUS
یخچال فریزر هیمالیا فریزر پایین آبسردکن دار مدل OMEGA PLUS

جهت دریافت مشاوره با ما در ارتباط باشید

یخچال فریزر هیمالیا فریزر پایین هومبار دار مدل OMEGA PLUS
یخچال فریزر هیمالیا فریزر پایین هومبار دار مدل OMEGA PLUS

جهت دریافت مشاوره با ما در ارتباط باشید

یخچال هیمالیا دوقلو 17FT مدل ICE POOL-60MW
یخچال هیمالیا دوقلو 17FT مدل ICE POOL-60MW

جهت دریافت مشاوره با ما در ارتباط باشید

یخچال هیمالیا دوقلو 17FT مدل ROMANO PLUS-60MW
یخچال هیمالیا دوقلو 17FT مدل ROMANO PLUS-60MW

جهت دریافت مشاوره با ما در ارتباط باشید

یخچال فریزر هیمالیا دوقلو 17FT مدل PANAROMA PLUS-60MW
یخچال فریزر هیمالیا دوقلو 17FT مدل PANAROMA PLUS-60MW

جهت دریافت مشاوره با ما در ارتباط باشید

یخچال فریزر هیمالیا ساید بای ساید مدل تسلا COMPACT PLUS
یخچال فریزر هیمالیا ساید بای ساید مدل تسلا COMPACT PLUS

جهت دریافت مشاوره با ما در ارتباط باشید

یخچال فریزر هیمالیا فریزر بالا مدل ECONOMIC
یخچال فریزر هیمالیا فریزر بالا مدل ECONOMIC

جهت دریافت مشاوره با ما در ارتباط باشید

یخچال فریزر هیمالیا دوقلو 17FT مدل ALFA-60MW
یخچال فریزر هیمالیا دوقلو 17FT مدل ALFA-60MW

جهت دریافت مشاوره با ما در ارتباط باشید

0 - 2
خانه
دسته بندی