برند ها

گروه محصولات فریدولین
کره گیر 10 لیتر فریدولین مدل SW15 C
کره گیر 10 لیتر فریدولین مدل SW15 C

جهت دریافت مشاوره با ما در ارتباط باشید

ماشین لباسشویی فریدولین نیمه اتومات 1.1kg مدل  sw11
ماشین لباسشویی فریدولین نیمه اتومات 1.1kg مدل sw11

جهت دریافت مشاوره با ما در ارتباط باشید

ماشین لباسشویی فریدولین اتومات درب از جلو 8kg مدل SWA80
ماشین لباسشویی فریدولین اتومات درب از جلو 8kg مدل SWA80

جهت دریافت مشاوره با ما در ارتباط باشید

ماشین لباسشویی فریدولین دوقلو نیمه اتومات 6.8kg مدل SWT68
ماشین لباسشویی فریدولین دوقلو نیمه اتومات 6.8kg مدل SWT68

جهت دریافت مشاوره با ما در ارتباط باشید

ماشین لباسشویی فریدولین اتومات درب از بالا 12kg مدل SWF120A
ماشین لباسشویی فریدولین اتومات درب از بالا 12kg مدل SWF120A

جهت دریافت مشاوره با ما در ارتباط باشید

ماشین لباسشویی فریدولین نیمه اتومات 10kg مدل SW100
ماشین لباسشویی فریدولین نیمه اتومات 10kg مدل SW100

جهت دریافت مشاوره با ما در ارتباط باشید

ماشین لباسشویی فریدولین اتومات درب از بالا 6kg مدل SWF60A
ماشین لباسشویی فریدولین اتومات درب از بالا 6kg مدل SWF60A

جهت دریافت مشاوره با ما در ارتباط باشید

ماشین لباسشویی فریدولین نیمه اتومات 6kg مدل SW60
ماشین لباسشویی فریدولین نیمه اتومات 6kg مدل SW60

جهت دریافت مشاوره با ما در ارتباط باشید

ماشین لباسشویی فریدولین اتومات درب از بالا 3.5kg مدل SWF35A
ماشین لباسشویی فریدولین اتومات درب از بالا 3.5kg مدل SWF35A

جهت دریافت مشاوره با ما در ارتباط باشید

0 - 2
خانه
دسته بندی